JAVASCRIPT IS DISABLED!

To view this site correctly you must enable Javascript in your browser preferences and upgrade your browser to the latest version using the links below:

Tekijät

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanketiimi

Rahoittajat

Käyttäjälähtöiset työskentelytavat

DESIGN

Miten annan ja vastaanotan palautetta?

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat oleellisia taitoja osaamisen, yhteistyön ja oman ammattitaidon kehittämisessä. Palautetta pitäisi antaa työssä sellaisista asioista, joihin voi vaikuttaa ja joilla on merkitystä yhteisen työn tekemisen kannalta. Palautteen antamisen käytännöistä ja tavoista tulisi keskustella yhteisesti työyhteisön kesken. Alla on ohjeita palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, sekä esimerkki palautekäytännöistä.

Palautteen anto

 • Ole oma itsesi niin positiivisessa kuin korjaavassakin palautteessa
 • Esitä palaute selkeästi ja suoraan minä-muodossa
 • Keskity vain tiettyyn asiaan, älä yleistä
 • Ole totuudenmukainen, älä liioittele
 • Kerro mitä tapahtui, miten toinen mielestäsi toimi
 • Anna palautetta henkilön toiminnasta, ei persoonasta
 • Anna palaute välittömästi toiminnan jälkeen, valitse sopiva hetki

Palautteen vastaanotto

 • Ota vastaan positiivinen palaute vähättelemättä itseäsi/toimintaasi
 • Älä keskity vastahyökkäykseen saadessasi korjaavaa palautetta
 • Kuuntele saamasi palaute loppuun, älä keskeytä
 • Tarkista, että olet ymmärtänyt palautteen oikein ja tee tarvittaessa lisäkysymyksiä

HYVÄ KÄYTÄNTÖ: Palautepurkki

Suvelan päiväkodin palautepurkki: palaute päivässä pitää työnilon talossa ja opettaa palautteen antamista.

Suvelan päiväkodissa on sovittu, että aina kun joku antaa positiivista palautetta työtoverille, se kirjataan myös lapulle ja laitetaan purkkiin.

Purkin kylkeen on kirjattu pelisäännöt:

”Kerro työkaverillesi yksi positiivinen palaute päivässä. Sen lisäksi, että annat palautteen, kirjaa se myös lapulle ja laita purkkiin. Huolehditaan yhdessä, että kaikki saavat palautetta.”

Purkki aukaistaan ja sinne laitetut laput luetaan yhdessä sovitussa tilaisuudessa. Laput on koottu näkyvälle paikalle reheväksi kollaasiksi, joka ilmentää positiivisen palautteen määrää. Päiväkodinjohtaja varmistaa, että kaikki saavat palautetta.

Mukaillen lähteestä

Ahonen & Lohtaja-Ahonen: Palaute kuuluu kaikille, 2011

Jaana Särmälä: Suvelan päiväkoti, Espoo, 2012